Naturliga Kropps Språket

 

irisdiagnostik

  1. Irisdiagnostikern söker efter tecken i regnbågshinnan som kan ge vägledning till var svagheter och styrkor i kroppen finns.

  2. Därigenom kan man sedan få livsstilsråd, som ämnar att på olika sätt optimera hälsan.

  3. Irisdiagnostikern tittar till såväl färger som strukturer i iris och ställer därefter frågor om hälsan.

Tel: 0248-109 70